zamknij
_O MNIE

Spacer przez duże "S"

"Samo rzemiosło w żadnej gałęzi sztuki nie doprowadzi artysty daleko musi być w tym zaangażowane jego serce i umysł" - cyt. poetka japońska Murasaki Sikibu.
O sztuce Japonii możemy mówić wyłącznie w kategoriach najwyższych wartości artystycznych kształtujących ideał piękna Dalekiego Wschodu. Wrażliwość na doskonałość formy, wyczucie harmonii, umiłowanie nieregularności, poetyckie odczuwanie człowieka i świata, szerokie angażowanie naszych zmysłów, szacunek dla tworzywa i materii, perfekcja warsztatowa wywodząca się z kilkuwiekowej tradycji odzwierciedlają tę kulturę i filozofię pojmowania świata.

Instalacje i obiekty Ludwiki Żytkiewicz-Ostrowskiej to poetycki kolaż tradycji i współczesności zaczerpnięty z naturalnej, pierwotnej, niestylizowanej autentyczności i dokonanej na śladach jej struktur indywidualnej interpretacji. To trwanie tradycji i zarazem zmiana jej biegu na potrzeby własnej kreacji artystycznej. Połączenie nowoczesnej koncepcji formalnej z doskonałością technicznej adaptacji dawnej naturalnej sztuki barwienia tkanin – shibori. Przestrzenne obiekty artystki zachwycają nowoczesnością, elegancją formy, wrażliwą obserwacją i wysokiej próby refleksją intelektualną.

Mamy do czynienia ze sztuką indywidualną, osobistą, nieomal intymną w swoim przekazie myśli, skojarzeń i niuansów wymagającą od odbiorcy subtelnych analiz. Dla odbiorcy jest to świat tajemniczy oglądany z zewnątrz i spojrzenie wewnątrz. Jest to poszukiwanie przez autorkę istoty tkaniny przestrzennej i przy współudziale przestrzeni. Przekazanie najważniejszej funkcji formie wraz z jej zależnościami między materią, rytmem i światłem.

Przestrzenne instalacje "Spacer" i "Wspomnienia" prowokują do wędrówki pomiędzy linearyzmem i malarskością. Pionowe zwoje i kuliste elementy zapraszają do wkroczenia w artystyczną scenerię. W tajemniczej grze form niczym w teatrze z aktorami w powolnym rytmie, uporządkowanym ruchu i układzie odbywa się pełen spokoju i nastroju rozwój akcji. Zastygłe w swych pozach przestrzenne elementy jak zmysłowe postaci wyrażają własne treści zgromadzone w złożoności faktur, powierzchni, kolorystyce, aż po wywołanie wrażeń dotykowych wynikających z naturalności materii. Wierność naturalności tworzywa – jedwabiu jest dla artystki podnoszeniem go do rangi ważnego czynnika artystycznego, któremu powierza właściwości własnej aktywności wizualnej. Fascynacja pięknem materii pozostaje cechą wszystkich prac artystki.

Praca "Zatrzymana chwila" to swoista filozofia i logika świata przepojona świadomością przemijania rzeczy pięknych, miłości, młodości i szczęścia. Tajemnica bytu na który składają się również pozornie nieważne, ulotne i często nieuchwytne momenty. To one decydują o niezapomnianym klimacie dzieła. Syntetyczna, klarowna forma silnie prowokuje do odnalezienia wartości składających się na twórczy element życia.
To zapis zapamiętywania i refleksyjności nad sensem bytu i wymykającego czasu.

Artystka odsłania na chwilę wewnętrzne życie dzieła po to, aby wkrótce je zamknąć. Zespalając fizyczne piękno z atmosferą tajemnicy poszerza sferę naszej wrażliwości i wyobraźni. "Gdy forma zewnętrzna stwarza możliwości, treść wewnętrzna przychodzi by ją wypełnić, więc piękna forma winna być wysoko ceniona" – cyt. japońskiego mnicha Kenko.

prof. Krystyna Czajkowska